17 нечувствителни цитата от Джейн Остин, които всъщност са много разумни

Джейн Остин беше автор от грузинската епоха, най-известна със социалните си коментари в романи, включително Разум и чувствителност, Гордост и предразсъдъци и Ема.

Думата, която може би най-добре описва Джейн Остин, беше любопитна. В книгите си тя често се занимава с теми, които за онова време най-вероятно биха могли да се смятат за силен феминистки оттенък.

Сюжетите на Остин често изследват зависимостта на жените от брака в преследване на благоприятно социално положение и икономическа сигурност. Нейните творби поставят под въпрос и критикуват обществените норми, считани за разумни през втората половина на 18-ти век и са част от прехода към литературния реализъм от 19-ти век.pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com pinterest.com

ДЯЛ със семейството и приятелите!!